Geçici Pace Telinin Kullanım Teknikleri

Bilgiler

Düşük yoğunluklu PE (LD-PE) kaplı (izolasyonlu) Tempowire cerrahi geçici kalp pace telini kullanmaya başlamadan önce bilinmesi gerekenler ve kullanım teknikleri nelerdir?

Tempowire cerrahi geçici kalp pace teli, bir ucu sıyrılmış izolasyona veya çapaya sahiptir, iletkenliği sağlayacak şekilde bağlantısı yapılmış kavisli yuvarlak sütür iğnesi miyokarda sabitlenir veya çapalı ise miyokardan geçişi ve çapa ile sabitlemeyi sağlar. Çapa kavisli iğneye yakın, izolasyonun sıyrılmış ve kanatlandırılmış parçasıdır. İzolasyonlu telin diğer ucu iletkenliği sağlayacak şekilde göğüs boşluğu duvarından, içerden dışarı geçişi sağlayan düz keskin Keith iğnesine bağlanmıştır. Keith iğne, kırılabilmeyi sağlayan özel çentik ile donatılmış olabilir. Cerrahi iğnenin keskin bölümü çentikten kırılarak ayrılır, tele bağlı kalan kısım elektrot pini oluşturur ve geleneksel pace veya monitör ekipmanına bağlanır.

Tempowire Cerrahi Geçici Pace Telinin Kullanımı

Tempowire Cerrahi Geçici Pace Telinin Kullanım Teknikleri - Surgical Temporary Pacing Wire

Açmadan önce steril ambalajı inceleyin. Ambalaj hasar görmüşse pacing teli kullanılmamalıdır. Şekil 2 ve 3‘te yer alan steril ambalajın açılmasına ilişkin talimatlara bakın. Steril torbanın içindekiler sterildir (bkz. Şekil 2, belirtme ifadesi 1); steril torbanın içindekileri nazikçe çıkarın. Cerrahi pacing telinin gövdesindeki yalıtımın rengi tanımlama amacıyla kullanılabilir. Atriyal (belirtme ifadesi 1) kullanım için Şekil 4‘e bakın.

Tempowire Cerrahi Geçici Pace Telinin Kullanım Teknikleri - Surgical Temporary Pacing Wire
Tempowire Cerrahi Geçici Pace Telinin Kullanım Teknikleri - Surgical Temporary Pacing Wire
Tempowire Cerrahi Geçici Pace Telinin Kullanım Teknikleri - Surgical Temporary Pacing Wire
Tempowire Cerrahi Geçici Pace Telinin Kullanım Teknikleri - Surgical Temporary Pacing Wire
Tempowire Cerrahi Geçici Pace Telinin Kullanım Teknikleri - Surgical Temporary Pacing Wire

Eğimli iğneyi miyokard içinden (bkz. Şekil 4), cerrahi geçici pacing telinin kalbe giriş noktası sonradan göğüsteki çıkış yoluyla hizalanabilecek bir yönde sokun. Bu yöntem geçici pacing telinin geri çekilmesinde kolaylık sağlayabilir. Elektrodun miyokard içinde veya üzerinde uygun şekilde konumlandırılması önemlidir (bkz. Şekil 5).

Not: Hekim muhakemesinin ve deneyiminin doğrultusunda tel sabitleme prosedürünü değiştirmeyi seçebilir; ancak seçilen sabitleme yöntemi her zaman cerrahi pacing telinin sonradan çıkarılmasına olanak tanıyacak şekilde olmalıdır.

Atriyal Kullanım: Elektrodu miyokard içinde konumlandırın. Bu, tel doku içinden dikkatlice çekilirken eğimli iğnenin hafifçe çekilmesiyle gerçekleştirilir.

Dikkat: Sütürler Sinüs Noduna zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Kolay çıkarmaya olanak tanımak için, telin yönü, soyulmuş tel ucu (elektrot) pacing teli gövdesinin geri kalanıyla aynı hizada olacak şekilde seçilmelidir.

Miyokarttan çıkan teli ve eğimli iğneyi, geriye kalan kısım miyokard içinde kalacak şekilde kesin (bkz. Şekil 6). Yer değiştirme riskinin en yoğun olduğu dönem yerleştirme işleminin kısa süre sonrası olduğu için kesme işlemi hemen gerçekleştirilmeyebilir. Miyokardiyal eğimli iğneyi atın.

Göğüs iğnesinin ayırma işaretinden (bkz. Şekil 7) distal olarak tutun ve kalpteki pacing telinin göğüs çıkışıyla hizalanmasına olanak tanıyacak bir doğrultuda göğüs duvarından içeriye sokun. Hasta hareketi sırasında ortaya çıkabilecek yer değiştirmenin önüne geçmek için, iletken telin bir bölümünü ilaveten göğüs içinde bırakın. Bu prosedür için iğne sürücünün kullanılması önerilir.

Not: Bibolar yapılandırma gerekirse önceden açıklanan adımlar ikinci tel için de tekrar edilebilir.

Göğüs iğnesini ayırma işaretinden koparın (bkz. Şekil 8). Göğüs iğnesini atın.

Not: Eğimli iğne çıkarıldıktan sonra, ancak henüz göğüs kapanmadan önce, geçici pacing teli yerinden çıkacak olursa onu yeniden konumlandırmak denenmemelidir. Yeni bir geçici pacing teli kullanılmalıdır.

Tel konektör pimlerini harici vuru jeneratörüne, hasta kablosuna veya cerrahi kabloya aşağıdaki kutupluluğu izleyerek bağlayın. Pimi negatif kutba (-) bağlayın. Nötr teller harici vuru jeneratörünün pozitif kutbuna (+) bağlanmalıdır.

Not: Kullanmadan önce harici vuru jeneratörü ve kablonun uyumluluğundan emin olun. Hasta kablosunu veya cerrahi kabloyu vuru jeneratöründeki uygun bağlantı ucuna bağlayın. Polarite ve odacık tayinlerini göz önünde bulundurun. Atriyal algılama isteniyorsa, maksimum elektrogram genliği için atriyumun haritalanması önemle önerilir.

Cerrahi tele artık ihtiyaç kalmadığında, telin çıkarılması için nazikçe çekme işlemi uygulanmalıdır.

Not: Görece ince atriyum duvarı nedeniyle telin atriyumdan çıkarılması sırasında yoğun dikkat gösterilmelidir. Atriyal doku hasarının en aza indirilmesi adına tellerin atriyumdan çıkarılma işlemi oldukça yavaş ve yoğun dikkat eşliğinde gerçekleştirilmelidir.

Tempowire

Cerrahi Geçici Pace Teli

Tempowire cerrahi geçici pace teli hafif akut yangınlanma reaksiyonu gösterebilir ve dokuda emilmez.

Kullanıcılar telin kullanımı öncesi kalp hızının geçici olarak elektrikli kontrolüne yönelik cerrahi prosedür ve tekniklerine aşina olmalıdır.

Çeliğin varlığı diğer metal veya alaşımların bulunması durumunda elektrolitik reaksiyonlara neden olabilir.

KAYNAK

Tempowire – Cerrahi, Geçici Pace Teli, Emilemeyen, Mavi-LD-PE kaplı – Kullanma Talimatı – Prospektüs (t.y.). Boz Tıbbi Malzeme. Erişim adresi: https://www.boztibbi.com/wp-content/uploads/2023/01/tempowire-ifu.pdf.