Toz Kanama Durdurucuların Özellikleri ve Kullanım Alanları

Bilgiler

Geniş yüzeyli kanamalarda etkili hemostazı sağlayabilmek için alternatif bir çözüm sunan toz kanama durdurucular diğer hemostatlara nazaran birçok avantaj sağlar.

Geniş yüzeyli kanamalarda etkili hemostazı sağlayabilmek için alternatif bir çözüm sunan toz kanama durdurucular diğer kanama durduruculara nazaran birçok avantaj sağlar. Bir aplikatör yardımıyla kanayan dokuya uygulandığında pudralı bir yapı sağlayan toz hemostatlar çok çeşitli mikroorganizmalara karşı düşük pH özelliklerinden dolayı bakterisidal etki sağlar, kanama kaynağına nüfuz eder, trombosit adezyonu ve agregasyonu için bir matris sağlar. (1, 2)

Malzeme bileşimi olarak bakterisidal özelliklere sahip okside rejenere selüloz gibi farklı ham maddelerden imal edilen toz kanama durdurucular, ligasyon veya diğer geleneksel kontrol yöntemleri pratik olmadığında ya da etkisiz olduğunda kılcal, venöz ve küçük arteriyel kanamaların kontrolüne yardımcı olmak için cerrahi prosedürlerde yardımcı olarak kullanılır. Bu yazımızda okside rejenere selülozun (ORC) (polianhidro glukuronik asit) oksidasyonu ile imal edilen Reoxcel Powder emilebilen toz kanama durdurucuların özelliklerini ve kullanım alanlarını inceleyeceğiz. (3,4)

Reoxcel Powder Toz Kanama Durdurucu Özellikleri ve Kullanım Alanları

Reoxcel Powder Emilebilir Toz Kanama Durdurucuların Özellikleri ve Kullanım Alanları

Kanayan bölgeye kolaylıkla dağıtmak için aplikatör içinde toz formunda bulunan Reoxcel Powder emilebilir hemostat, geniş yüzeyli kanayan bölgeye minimum miktarlarda ve uygun şekilde uygulandığında implantasyon bölgelerinde doku reaksiyonu olmadan emilir ve çok yönlü uyumluluk sağlar. 40 çeşit mikroorganizmaya karşı bakterisidal etki sağlayan Reoxcel Powder emilebilir toz hemostatın vücut tarafından emilimi; dokunun tipine, kullanılan toz hemostatik ajan miktarına ve kana doygunluk derecesine bağlıdır. (1,2,4,5)

Toz Kanama Durdurucunun Kullanım Alanları Nerelerdir?

Vücudun kendi pıhtılaşma mekanizmasından bağımsız olarak çalışan ORC oksidasyonu ile imal edilen Reoxcel Powder emilebilen toz kanama durdurucu; kapiler kanamaları, parankimöz organ kanamaları ve cerrahi operasyonlarda reseksiyon bölgelerindeki kanamaları kesmek ve en kısa sürede hemostazı sağlamak için tasarlanmıştır. 7 ila 14 gün içerisinde vücut tarafından tamamen emilen Reoxcel Powder emilen toz kanama durdurucu diğer hemostatik prosedürlerin yetersiz kaldığı durumlarda kanamayı durdurmak için kullanılabilir. (3,4)

Toz Kanama Durdurucunun Çalışma Mekanizması

Reoxcel Powder emilen toz kanama durdurucu kanla temas ettiğinde, pıhtı oluşumunu sağlayacak kahverengimsi-siyah jelatinimsi bir kütle oluşturur. Bu jelatinimsi kütle, kan pulcuklarının yapışabildiği fiziksel bir yapı olarak davranır. Kan pulcuklarının yığılması ve pulcuk-fibrin plağının oluşumu ile, kanamanın durması sağlanır. (4,5)

Reoxcel Toz Kanama Durdurucu Hemostatların Çalışma Mekanizması

40 Çeşit Mikro Organizmaya Karşı Bakterisidal Etki

Reoxcel Powder emilebilir kanama durdurucu toz hemostatik ajanın 40 tip gram Gr (+) (gram pozitif) ve Gr (-) (gram negatif) mikroorganizmaya karşı in vitro olarak bakterisidal etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Aşağıdaki tablodan Reoxcel Powder emilebilir toz kanama durdurucunun antibakteriyel etki sağladığı mikroorganizmaların listelendiği tabloyu inceleyebilirsiniz. (4, 5)

40 Çeşit Mikro Organizmanın Tablosu
Staphylococcus aureusEscherichia coliKlebsiella pneumonie
Metisilin Dirençli Staphylococcus epidermidis (MRSE)Salmonella typhimuriumKlebsiella aerogenes
Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Proteus mirabilisBacillus subtilis
Staphylococcus epidermidisProteus vulgaris Branhamella catarrhalis
Micrococcus luteusShigella boydiiSerratia marcescens
Vankomisin Dirençli Enterococcus sp (VRE)Shigella flexineriiClostridium perfringens
Penisilin Dirençli Streptococcus pneumonie (PRSP)Shigella dysenteriaeClostridium tetani
Enterococcus faecalisSalmonella enteritidisListeria monocytogenes
Enterococcus faeciumBacteroides fragilisBordatella pertusis
Enterococcus spLactobacillus caseiMOT (Tüberküloz Dışında Mikobakteri)
Streptococcus pyogenes Grup ALactobacillus sp.Mycrobacterium phlei
Streptococcus pyogenes Grup B Pseudomonas aeroginosaStreptococcus feacalis
Streptococcus salivarius Pseudomonas stutzeriCorynebacterium xerosis
Corynebacterium xerosis

Reoxcel Powder

Emilebilir Kanama Durdurucu Toz, Hemostat

Reoxcel Powder hakkında detaylı bilgi edinmek ve sipariş vermek için ürünün sayfasını ziyaret edin…

KAYNAKLAR

(1) Hemostatlar (2019). Boz Tıbbi Malzeme. Erişim adresi: https://www.boztibbi.com/urunler/hemostatlar/

(2) Reoxcel Powder – Emilebilir Hemostatik Toz – Boz Tıbbi Malzemeler. (2023, Temmuz 28). Erişim adresi: https://www.boztibbi.com/urunler/hemostatlar/reoxcel-powder

(3) Hemostat (Kanama Durdurucu) Nedir ve Çeşitleri Nelerdir? (2023,Temmuz 28). Erişim adresi: https://www.boztibbi.com/bilgi/hemostat-kanama-durdurucu-nedir-ve-cesitleri-nelerdir

(4) Reoxcel Powder Emilebilir Toz Kanama Durdurucu, Hemostat | Reoxcel Kanama Durdurucular. (2023, Temmuz 07). Erişim adresi https://reoxcel.com/hemostat/reoxcel-powder

(5) Reoxcel Powder Emilebilir Hemostatik Toz – Okside Rejenere Selüloz – Kullanım Talimatı – Prospektüs (t.y.). Reoxcel. Erişim adresi: https://reoxcel.com/wp-content/uploads/2022/09/Reoxcel-Powder-Toz-Hemostat-Prospektus.pdf