Geçici Pace Teli Nedir ve Kullanım Alanları Nerelerdir?

Bilgiler

Cerrahi geçici pace telleri kalp ameliyatında aritmi ile mücadelede hemodinamik stabilizasyonun sağlanması için rutin olarak kullanılmaktadır...

Geçici epikardiyal pace telleri veya kısaca GEPT 1960’lardan günümüze kalp cerrahisinde rutin olarak kullanılmaktadır. Cerrahi geçici pace telleri kalp ameliyatı olmuş erişkin hastalarda aritmi ile mücadelede hemodinamik stabilizasyonun sağlanması için rutin olarak kullanılmaktadır. (1,3,4) Özellikle yüksek riskli hastalarda atriyal septal defekt cerrahi onarımında bir zorunluluk olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda geçici ritim bozukluklarını tedavi etmenin genellikle en iyi ve bazen tek yöntemidir. (2,3)

Geçici epikardiyal pace telleri açık kalp operasyonlarında, özellikle kalp pili tedavisinde sıklıkla tercih edilmektedir. Geçici pace tellerinin erken postoperatif aritmilerin tanı ve tedavisindeki değerleri tartışılmazdır. (1,2) Erken ameliyat sonrası hastalarda hemodinamik açıdan önemli aritmiler meydana gelebilir ve bu süreçte geçici epikardiyal pece telleri önemli yer tutar. Geçici pece telleri atrial, ventriküler veya atriyoventriküler (AV) olarakta kullanılabilir. (1, 2)

Geçici Pace Telinin Kullanım Alanları Nerelerdir?

Geçici Pace Teli Nedir ve Kullanım Alanları Nerelerdir?

Başta açık kalp ameliyatı sırasında ve sonrasında kalbin yeniden canlandırılması veya ritmin düzene sokulmasında geçici epikardiyal pacemaker desteği gerekebilmektedir. (4) Geçici epikardiyal pace teli (GEPT) çoğunlukla koroner arter baypas grefleme (KABG) cerrahisi olan açık kalp ameliyatlarında hastalara rutin olarak uygulanmaktadır. Geçici kalp pace teli, açık kalp operasyonu sırasında ve sonrasında geçici kalp hızının elektrikli kontrolü (pacing) ve kalp içi EKG izlenmesi için kendi boyunca ve harici pacemaker ünitesi ile hasta kalbi arasında elektrik enerjisinin iletiminde kullanılır. Detaylı bilgi için kullanım teknikleri bölümünü inceleyin. (3,4,5)

Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

Cerrahi geçici pace telinin nadir fakat önemli komplikasyonlara yol açtığı gerçeğini göz önünde bulundurmak ve hangi hastaların cerrahi operasyonlarında geçici pace teli gereksinimi olacağını önceden tahmin ederek, bu hastaların karakteristik özelliklerinin araştırılması ve geçici pace teli kullanımının hekim tarafından sınırlandırılması kararının verilmesidir. (2)

Boz Marka Tempowire Cerrahi Geçici Pace Teli

Boz marka Tempowire geçici pace teli USP 3/0 ve 2/0 (metrik 2-3) olarak değişik boylarda, sabit ve çift iğneli, bükümlü, düz veya kırılabilir iğneli, çapalı veya çapasız olarak mevcuttur. Düşük yoğunluklu PE (LD-PE) kaplı (izolasyonlu) 316LVM cerrahi paslanmaz çelik teldir. Tempowire Avrupa Farmakopesi (EP) ve Amerikan Farmakopesi (USP) emilemeyen cerrahi iplikler için kabul edilmiş olan, kaplama kalınlığı dışında, tüm gereklilikleri sağlar. Tempowire ayrıca B&S ölçü sınıflandırması ile de tanımlanabilir. (5, 6)

Tempowire

Cerrahi Geçici Pace Teli

KAYNAK

(1) IŞIK O, AKYÜZ M, AYIK M. A, ATAY Y. (2015). Geçici Epikardiyal Pace Tellerinin Kullanımı Pediyatrik Atriyal Septal Defekt Cerrahisinde Gerekli mi?. MN Kardiyoloji, Cilt 22 Sayı 3, (140-142)

(2) M. C. READE. (2007) Temporary epicardial pacing after cardiac surgery: a practical review Part 1: General considerations in the management of epicardial pacing. Anaesthesia, 62, pages 264–271

(3) HANEDAN M. O,YAŞAR E,DİKEN A. İ,KADİROĞULLARI E,YALÇINKAYA A,MOLA S,ALTINTAŞ G,ÖZATİK M. A (2012). İzole koroner arter baypas graft cerrahisi sonrası geçici pace telleri gerekli midir?. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 20(3), 488 – 491

(4) COŞKUN E, BÜYÜKATEŞ M, TOMRUKÇU F (2015). Açık kalp cerrahisinde geçici epikardiyal pacemaker tellerinin kullanılmasının klinik önemi. Genel Tıp Dergisi, 25(3), 77 – 80.

(5) Tempowire Cerrahi Geçici Pace Teli – Boz Tıbbi Malzemeler. (2023,Nisan 04). Erişim adresi: https://www.boztibbi.com/urunler/tempowire

(6) Tempowire – Cerrahi Geçici Pace Teli – Kullanım Talimatı – Prospektüs (t.y.). Boz Tıbbi Malzeme. Erişim adresi: https://www.boztibbi.com/wp-content/uploads/2023/01/tempowire-ifu.pdf