Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Sütürleri

Boz Tıbbi, ihtiyacınıza yönelik geniş kullanım alanına sahip dikiş ipliği çeşitleri sunmaktadır.

Ağız, diş ve çene cerrahisinde dikiş atma açılmış dokuları birleştirmek, kanamayı durdurmak ve ayrılmış dokuların dış etkenlere karşı dirençli hale gelebilmesi amacıyla yapılır. Cerrahi operasyonda tercihe göre 3-5 haftada eriyen veya operasyondan 7-10 gün sonra diş hekimi tarafından alınan erimeyen sütür kullanılır.

Poliglikolaktidasit Hızlı Emilebilir Dikiş İpliği

Poliprolen Cerrahi Dental Dikiş İpliği

Polidioksanon Cerrahi Dental Dikiş İpliği

Politetrafloroetilen Cerrahi Dental Dikiş İpliği

Doğal İpek Cerrahi Dental Dikiş İpliği

Polyamid Cerrahi Dental Dikiş İpliği

Poliglikolidkokaprolakton Dental Dikiş İpliği

Poliglikolaktidasit Cerrahi Dental Dikiş İpliği