Tıbbi tekstil üretiminde en iyi olmayı hedefliyoruz.

Daha İyi Bir Yaşam

İnovasyon odaklı olmamız milyonlarca insanın yaşamını iyileştirmenin de esasıdır. Dünyanın dört bir yanındaki hastalara, hastalıkları önleyerek, hafifleterek, tedavi ederek ve aynı zamanda daha iyi tanı olanakları sunarak yardımcı oluyoruz.

Üstün kaliteli tıbbi malzeme temininin yeterli düzeyde olmasını sağlıyoruz. İleri teknolojide ürettiğimiz malzemelerimizle, enerjinin ve kaynakların verimli kullanılması konularında önemli katkılarda bulunuyoruz. Bu hedeflere ulaşmanın temellerini attığı onlarca yıllık bir deneyime dayanan Boz Tıbbi; insan, hayvan ve bitki sağlığı ile yüksek teknolojili tıbbi malzeme uzmanlığını birleştiren bir şirkettir. Tüm pazarlarımızda tıbbi ürün ulaştırmamızın anahtarı, yeniliğe odaklanmamızdır. Bu anahtarın bir diğer kaynağı da müşterilerimiz ve çalışanlarımız için değer yaratırken, aynı zamanda toplumdaki diğer paydaşların ihtiyaçlarını gözetmektir.

Değerlerimiz

Faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik ile birlikte sosyal ve etik sorumluluklarımızı yerine getirme taahhüdümüze bağlıyız. Boz Tıbbi’nin değerleri olan Liderlik, Verimlilik, Doğruluk ve Esneklik “Daha İyi Bir Yaşam” misyonumuzu yerine getirme çabamızda tüm faaliyetlerimize yön verir.

Liderlik
 • Çalışana ve performansa sahip çıkmak
 • Kişisel inisiyatif almak, başkalarına ilham vermek ve motive etmek
 • Eylemler ve sonuçlar, başarılar ve başarısızlıklar için sorumluluk üstlenmek
 • Başkalarına adil ve saygılı davranmak
 • Açık, içten ve zamanında geri bildirim
 • Anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde yönetmek
 • Tüm paydaşlarımız için değer yaratmak
Verimlilik
 • Kaynakları akıllıca yönetmek
 • Değer yaratan faaliyetlere odaklanmak
 • İşleri basit ve verimli şekilde yapmak
 • Uygun maliyet, hız ve kalitede iş yapmak
 • Tutarlı uygulama için sorumluluk üstlenmek
 • İyi karar verme süreçlerini hızlandırmak
 • Daha iyi çözüm bulmak için ortaklaşa çalışmak
Doğruluk
 • Örnek olmak
 • Yasalara, kurallara ve iyi iş etiğine uyumlu olmak
 • Başkalarına güvenmek ve güven dolu ilişkiler kurmak
 • Dürüst ve güvenilir olmak
 • Dikkatle dinlemek ve uygun bir iletişim sağlamak
 • Sürdürülebilirliği güvence altına almak
 • İnsanlara, güvenliğe ve çevreye özen göstermek
Esneklik
 • Değişimi etkin bir şekilde yönetmek
 • Geleceğin eğilim ve gereksinimlerine uyum sağlamak için hazırlıklı olmak
 • Statükoyu sorgulamak
 • Müşteri odaklı düşünmek ve harekete geçmek
 • Fırsatları araştırmak ve hesaplanabilir risk almak
 • Açık görüşlü olmak
 • Yaşam boyunca öğrenmeye açık olmak