REOXCEL

Okside Rejenere Selüloz (ORC)
  • 40 Çeşit mikroorganizmaya karşı bakterisidal etki
  • 3 – 4 dakika içinde pıhtılaşma
  • 7 – 14 Gün içinde tamamen emilim
  • İmplantasyon bölgelerinde doku reaksiyonu olmadan emilim

Reoxcel emilebilir kanama durdurucu, düz kumaş yapısında ve okside rejenere selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) yapılmış, steril hemostatik (kanama durdurucu) bir preparattır. Reoxcel emilebilir hemostat USP Amerikan Farmakopesi’nin “Okside Rejenere Selüloz” standardı gerekliliklerine uygundur.

Reoxcel emilebilir hemostat herhangi bir hayvansal veya kalojen katkı içermez. Yıpranma olmaksızın dikilebilir ve kesilebilir. Yapısı sağlamdır ve kontrollü oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Kumaş açık sarı renktedir ve hafif karamelimsi bir kokusu vardır.

Geniş Kullanım Alanı

Reoxcel emilebilir kanama durdurucu kapiler kanamaları, parankimöz organ kanamaları ve cerrahi operasyonlarda reseksiyon bölgelerindeki kanamaları kesmek için tasarlanmıştır. Diğer hemostatik prosedürlerin uygulanamaz olduğu durumlarda kanamayı durdurmak için kullanılır. Kullanım alanı çok geniştir. Çoğu önemli cerrahi operasyonlarda kullanılabilmektedir.

  • genel-cerrahi-icon
    Genel
    Cerrahi
  • sindirim-sistemi-cerrahisi-icon
    Sindirim Sistemi
    Cerrahisi
  • sinir-sistemi-icon
    Sinir
    Cerrahisi
  • plastik-cerrahi-icon
    Plastik
    Cerrahi
  • ortopedi-icon
    Ortopedi
    Operasyonları
  • jinekoloji-icon
    Jinekoloji
    Operasyonları
  • üroloji-icon
    Üroloji
    Operasyonları
  • stomatoloji-icon
    Stomatoloji
    Operasyonları
  • boğaz-ameliyatları-icon
    Boğaz
    Ameliyatları
  • burun-ameliyatları-icon
    Burun
    Ameliyatları
  • travmatoloji-icon
    Travmatoloji
    Cerrahisi
  • kardiovasküler-cerrahi-icon
    Kardiovasküler
    Cerrahi
  • yüz-ve-çene-cerrahisi
    Yüz ve Çene
    Cerrahisi
  • akciğer-cerrahisi-icon
    Akciğer
    Operasyonları
  • hemoroidektomi-icon
    Hemoroidektomi
    Operasyonları
  • biyopsi-icon
    Biyopsi
    Operasyonları

Genel cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, sinir cerrahisi (özellikle beyin operasyonları), plastik cerrahi, ortopedi, jinekoloji, üroloji, stomatoloji, boğaz ve burun ameliyatları, travmatoloji ve kardiovasküler cerrahi, vasküler protez implantasyonu, yüz ve çene cerrahisi, akciğer operasyonları, hemoroidektomi, biyopsiler, karaciğer ve safra operasyonları, gastrik rezeksiyon, torasik ve abdominal sempatektomi gibi diğer tüm cerrahi alanlarda kullanım için uygundur. REOXCEL emilebilir hemostat endoskopik operasyonlar ve dental uygulamalar olduğu kadar kavitelere de (tümör kazınmasından sonra) uygulanabilir.

Reoxcel (ORC) emilebilir kanama durdurucu ürününün kullanımı ile ilgili yaşadığınız problem ve sıkıntıları lütfen bize bildiriniz.