REOXCEL Sigma Knit

Okside Rejenere Selüloz (ORC)
 • 40 Çeşit mikro organizmaya karşı bakterisidal etki
 • 3 – 4 dakika içinde pıhtılaşma
 • 7 – 14 Gün içinde tamamen emilim
 • İmplantasyon bölgelerinde doku reaksiyonu olmadan emilim

Reoxcel Sigma Knit emilebilir kanama durdurucu, düz kumaş yapısında ve okside rejenere selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) yapılmış, steril hemostatik (kanama durdurucu) bir preparattır. Reoxcel Sigma Knit emilebilir hemostat USP Amerikan Farmakopesi’nin “Okside Rejenere Selüloz” standardı gerekliliklerine uygundur.

Reoxcel Sigma Knit emilebilir hemostat herhangi bir hayvansal veya kalojen katkı içermez. Yıpranma olmaksızın dikilebilir ve kesilebilir. Yapısı sağlamdır ve kontrollü oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Kumaş açık sarı renktedir ve hafif karamelimsi bir kokusu vardır.

Hemostat kanamalı yüzey üzerine serilebilir, bastırılabilir, tamamen kapatılabilir ya da dikilebilir. Reoxcel Sigma Knit emilebilir kanama durdurucu kuru olarak uygulanır. Reoxcel Sigma Knit emilebilir kanama durdurucunun etki mekanizması vücudun kendi pıhtılaşma mekanizmasından bağımsızdır. Kanla temas ettiğinde, 3-4 dakika içinde pıhtı oluşumunu sağlayacak kahverengimsi – siyah jelatinimsi bir kütle oluşturur. Bu jelatinimsi kütle, kan pulcuklarının yapışabildiği fiziksel bir yapı olarak davranır. Kan pulcuklarının yığılması ve pulcuk- fibrin plağının oluşumu ile, kanamanın durması sağlanır. Reoxcel Sigma Knit emilebilir kanama durdurucu minimum miktarlarda, uygun şekilde kullanıldığında, implantasyon bölgelerinde doku reaksiyonu olmadan emilir. Emilim doku tipine, kullanılan hemostat miktarına ve kana doygunluk derecesine bağlıdır. 7-14 gün içinde tamamen emilir.

Reoxcel Sigma Knit Kullanım Alanları

Reoxcel Sigma Knit emilebilir kanama durdurucu kapiler kanamaları, parankimöz organ kanamaları ve cerrahi operasyonlarda reseksiyon bölgelerindeki kanamaları kesmek için tasarlanmıştır. Diğer hemostatik prosedürlerin uygulanamaz olduğu durumlarda kanamayı durdurmak için kullanılır. Kullanım alanı çok geniştir. Çoğu önemli cerrahi operasyonlarda kullanılabilmektedir.

 • genel-cerrahi-icon
  Genel
  Cerrahi
 • sindirim-sistemi-cerrahisi-icon
  Sindirim Sistemi
  Cerrahisi
 • sinir-sistemi-icon
  Sinir
  Cerrahisi
 • plastik-cerrahi-icon
  Plastik
  Cerrahi
 • ortopedi-icon
  Ortopedi
  Operasyonları
 • jinekoloji-icon
  Jinekoloji
  Operasyonları
 • roloji-icon
  Üroloji
  Operasyonları
 • stomatoloji-icon
  Stomatoloji
  Operasyonları
 • boğaz-ameliyatları-icon
  Boğaz
  Ameliyatları
 • burun-ameliyatları-icon
  Burun
  Ameliyatları
 • travmatoloji-icon
  Travmatoloji
  Cerrahisi
 • kardiovasküler-cerrahi-icon
  Kardiovasküler
  Cerrahi
 • yüz-ve-çene-cerrahisi
  Yüz ve Çene
  Cerrahisi
 • akciğer-cerrahisi-icon
  Akciğer
  Operasyonları
 • hemoroidektomi-icon
  Hemoroidektomi
  Operasyonları
 • biyopsi-icon
  Biyopsi
  Operasyonları

Genel cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, sinir cerrahisi (özellikle beyin operasyonları), plastik cerrahi, ortopedi, jinekoloji, üroloji, stomatoloji, boğaz ve burun ameliyatları, travmatoloji ve kardiovasküler cerrahi, vasküler protez implantasyonu, yüz ve çene cerrahisi, akciğer operasyonları, hemoroidektomi, biyopsiler, karaciğer ve safra operasyonları, gastrik rezeksiyon, torasik ve abdominal sempatektomi gibi diğer tüm cerrahi alanlarda kullanım için uygundur. Reoxcel Sigma Knit emilebilir kanama hemostat endoskopik operasyonlar ve dental uygulamalar olduğu kadar kavitelere de (tümör kazınmasından sonra) uygulanabilir.

Reoxcel Sigma Knit emilebilir kanama durdurucu (ORC) ürününün kullanımı ile ilgili yaşadığınız problem ve sıkıntıları lütfen bize bildiriniz.