sürdürülebilirlik-çevre-bilinci-koruma-save-the-earth-türkiye-sürdürülebilir-çalışma-boz-tıbbi-sustainability

Kurumsal Sorumluluk

Toplumda olumlu değişim yaratan sorumlu iş uygulamalarının benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alana pozitif bir şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. Bu nedenle vizyonumuz uzun vadede sürdürülebilir bir çalışma yaşamı oluşturmak ve topluma olumlu etki eden bir kurumsal sorumluluk programı uygulamaktır.

Sosyal ve Çevresel Sorumluluk

Şirketlerin sosyal sorumluluk konusuna verdikleri önemin giderek artması hem kârlılık hem de mâli güvenilirliği sağlamayı zorlaştırıyor. Bu risklerin farkında olunması Boz Tıbbi için de gerek organizasyon gerek yönetim seviyesinde yeni gereklilikler ve yeni faaliyet alanları yaratmaktadır. Boz Tıbbi ve tüm çalışanları yaptıkları her hareket ve faaliyetin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurur.

Yeteneklerimizi, fikirlerimizi ve bilgimizi birleştirerek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyoruz.

Eğitim

Sürekli eğitim programlarıyla çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerini desteklemekteyiz. Çalışanlarımızın teknik ve kişisel gelişim eğitimi ihtiyaçlarını karşılayan kısa ve uzun vadeli eğitim programları düzenlemekteyiz. Eğitimlerimizde personelimizin gelişim alanlarını belirleyip, ihtiyaçları yönünde eğitimler yapıyoruz.

ÇEVRE

Boz Tıbbi olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarız. Sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz. Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasına önem veririz. Bu doğrultuda enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması noktasında hassas davranmaktayız.

KALİTE

Boz Tıbbi, Kalite Yönetim Sistemi’ni uluslararası ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmiştir ve sürekli iyileştirmektedir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas alan Boz Tıbbi iş süreçlerindeki verimliliğini uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmektedir.

Ürün ve Üretimde Çevreci Yaklaşım

Üretim süreçlerimizin her safhasında çevreye olan etkilerimizi sürekli olarak azaltmayı amaçlayan firmamızın üretim süreçleri doğal kaynakları az tüketen yüksek verimliliğe sahiptir.

Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlamaktayız. Çevre etkilerini kontrol altına almaya ve kaynak kullanımını azaltmaya yönelik hedefler belirlemekteyiz. Bu doğrultuda çevresel performansımızı düzenli olarak takip etmekteyiz.