REOXCEL Fibril

Okside Rejenere Selüloz (ORC)
 • 40 Çeşit mikro organizmaya karşı bakterisidal etki
 • 3 – 4 dakika içinde pıhtılaşma
 • 7 – 14 Gün içinde tamamen emilim
 • İmplantasyon bölgelerinde doku reaksiyonu olmadan emilim

Reoxcel Fibril emilebilir hemostat, lifli yapıda ve okside rejenere selülozdan (ORC) (polianhidro glukuronik asit) yapılmış, steril hemostatik (kanama durdurucu) bir preparattır. Reoxcel Fibril emilebilir hemostat USP Amerikan Farmakopesi’nin “Okside Rejenere Selüloz” standardı gerekliliklerine uygundur. Reoxcel Fibril emilebilir hemostat herhangi bir hayvansal veya kalojen katkı içermez. Yıpranma olmaksızın dikilebilir ve kesilebilir.

Yapısı sağlamdır ve kontrollü oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Açık sarı renktedir ve hafif karamelimsi bir kokusu vardır. Zamanla hafif bir renk değişimi oluşabilir ancak bu durum performansını etkilemez. Lifli yapısı sayesinde cerrah belli bir kanama bölgesinde hemostaz sağlamaya yetecek kadar Reoxcel Fibril emilebilir hemostat forsepsle kavrayabilir. Bu da cerrahın kıvrımlı bölgelere ulaşmasını sağlar. Reoxcel Fibril emilebilir kanama durdurucudan istendiği kadarını çekip almak kolaydır ve seçilen liflerin örgüsü bozulmaz. Operasyon bölgesinde istenmeyen biçimde dağılması söz konusu olmaz.

Reoxcel Fibril Kullanım Alanları

Reoxcel Fibril emilebilir kanama durdurucu kapiler kanamaları, parankimöz organ kanamaları ve cerrahi operasyonlarda reseksiyon bölgelerindeki kanamaları kesmek için tasarlanmıştır. Diğer hemostatik prosedürlerin uygulanamaz olduğu durumlarda kanamayı durdurmak için kullanılır. Kullanım alanı çok geniştir. Çoğu önemli cerrahi operasyonlarda kullanılabilmektedir.

 • genel-cerrahi-icon
  Genel
  Cerrahi
 • sindirim-sistemi-cerrahisi-icon
  Sindirim Sistemi
  Cerrahisi
 • sinir-sistemi-icon
  Sinir
  Cerrahisi
 • karaciğer-operasyonu-icon
  Karaciğer
  Operasyonları
 • ortopedi-icon
  Ortopedi
  Operasyonları
 • jinekoloji-icon
  Jinekoloji
  Operasyonları
 • roloji-icon
  Üroloji
  Operasyonları
 • stomatoloji-icon
  Stomatoloji
  Operasyonları
 • boğaz-ameliyatları-icon
  Boğaz
  Ameliyatları
 • burun-ameliyatları-icon
  Burun
  Ameliyatları
 • travmatoloji-icon
  Travmatoloji
  Cerrahisi
 • kardiovasküler-cerrahi-icon
  Kardiovasküler
  Cerrahi
 • yüz-ve-çene-cerrahisi
  Yüz ve Çene
  Cerrahisi
 • akciğer-cerrahisi-icon
  Akciğer
  Operasyonları
 • safra-kesesi-operasyonu-icon
  Safra Kesesi
  Operasyonları
 • biyopsi-icon
  Biyopsi
  Operasyonları

Genel cerrahi ve sindirim sistemi cerrahisi, sinir cerrahisi (özellikle beyin operasyonları), plastik cerrahi, ortopedi, jinekoloji, üroloji, stomatoloji, boğaz ve burun ameliyatları, travmatoloji, tiroid operasyonları, deri transplantasyonları, yüzeysel yaralanmalar ve kardiovasküler cerrahi, vasküler protez implantasyonu, yüz ve çene cerrahisi, akciğer operasyonları, hemoroidektomi, biyopsiler, karaciğer ve safra operasyonları, gastrik rezeksiyon, torasik ve abdominal sempatektomi, tiroid operasyonları, deri transplantasyonları, yüzeysel yaralanmaların tedavisi gibi diğer tüm cerrahi alanlarda kullanım için uygundur. Reoxcel Fibril emilebilir hemostat endoskopik operasyonlar ve dental uygulamalar olduğu kadar kavitelere de (tümör kazınmasından sonra) uygulanabilir.

Reoxcel Fibril (ORC) emilebilir kanama durdurucu ürününün kullanımı ile ilgili yaşadığınız problem ve sıkıntıları lütfen bize bildiriniz.