Zeocel - Okside selüloz (OC)
40 Çeşit Mikroorganizmaya
karşı bakterisidal etki
3 – 4 Dakika İçinde Pıhtılaşma,
7 - 14 Gün İçinde Tamamen Emilim
İmplantasyon bölgelerinde
doku reaksiyonu olmadan emilim.


Ürün kodu Ürün Açıklaması Satış Birimi
ZC0502 1.25cm x 5cm Kutu başına 12 poşet
ZC1001 2.5cm x 2.5cm Kutu başına 12 poşet
ZC1002 2.5cm x 5cm Kutu başına 12 poşet
ZC2003 5cm x 7.5cm Kutu başına 12 poşet
ZC2004 5cm x 7cm Kutu başına 12 poşet
ZC2014 5cm x 35cm Kutu başına 12 poşet
ZC3004 7.5cm x 10cm Kutu başına 12 poşet
ZC4004 10.2cm x 10.2cm Kutu başına 12 poşet
ZC4008 10cm x 20cm Kutu başına 12 poşet
ZC6009 15cm x 23cm Kutu başına 12 poşet


TANIM

ZEOCEL Emilebilir Hemostat, Okside Selüloz (OC) (polioksianhidro glukuronik asit) formunda, dokuma bir steril hemostatik ajandır. Alfa dereceli pamuktan imal edilmiştir. Ajan açık sarı renkte bir materyaldir ve karamelimsi bir kokuya sahiptir. Kontrollü oda sıcaklığında depolandığı için zamanla renginde hafif bir değişim olabilir ama bu, materyalin performansını etkilemez. ZEOCEL Emilebilir Hemostat USP Amerikan Farmakopesi'nin “Okside Selüloz” standardı gerekliliklerine uygundur. ZEOCEL Emilebilir Hemostat herhangi bir hayvansal veya kalojen katkı içermez.


ETKİLERİ

ZEOCEL Emilebilir Hemostat kanamalı yüzeye değişik şekillerde uygulanabilir. Materyal, kullanılması gereken bölgeye sarılabilir, bastırılabilir veya dikilebilir. ZEOCEL Emilebilir Hemostat kuru olarak kullanılmalıdır. Materyalin kanamalı yüzeye uygulanmasından sonra hemostatik ajan siyah jelatinimsi bir kütle oluşturacaktır. Jelatinimsi kütle, kan pulcuklarının yığılması ve pulcuk-fibrin bağının oluşmasıyla kanamanın durdurulması işlemine yardım edecektir. ZEOCEL'in kanama bölgesi ile temasından 3-4 dakika sonra koagülasyona ulaşılacaktır. Sadece gerektiği kadar ZEOCEL Emilebilir Hemostat kullanıldığında doku reaksiyonu olmadan, kullanım bölgesi tarafından emilimi gerçekleşecektir. Hemostatik ajanın kullanıldığı bölgeden emilimi, kullanılan hemostatik ajan miktarına, doku yapısına ve kana doygunluk derecesine bağlıdır. Materyal 7-14 gün içerisinde tamamen emilecektir. ZEOCEL Emilebilir Hemostat'ın in vitroda aşağıdakileri içeren 40 çeşit Gr(+) (gram pozitif) ve Gr(-) (gram negatif) mikroorganizmaya karşı bakterisidal etki yaptığı gösterilmiştir:

Staphylococcus aureus
Metisilin Dirençli Staphylococcus epidermidis (MRSE)
Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)
Staphylococcus epidermidis
Micrococcus luteus
Vankomisin Dirençli Enterococcus sp (VRE)
Penisilin Dirençli Streptococcus pneumonie (PRSP)
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Enterococcus sp
Streptococcus pyogenes Grup A
Streptococcus pyogenes Grup B
Streptococcus salivarius
Corynebacterium xerosis
Escherichia coli
Salmonella typhimurium
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Shigella boydii
Shigella flexinerii
Shigella dysenteriae
Salmonella enteritidis
Bacteroides fragilis
Lactobacillus casei
Lactobacillus sp.
Pseudomonas aeroginosa
Pseudomonas stutzeri
Enterobacter cloacae
Klebsiella pneumonie
Klebsiella aerogenes
Bacillus subtilis
Branhamella catarrhalis
Serratia marcescens
Clostridium perfringens
Clostridium tetani
Listeria monocytogenes
Bordatella pertusis
MOT (Tüberküloz Dışında Mikobakteri)
Mycrobacterium phlei
Streptococcus feacalis


KULLANILDIĞI YERLER

ZEOCEL Emilebilir Hemostat kanın, diğer farklı tipteki kapiler kanamaların ve herhangi bir tip cerrahi operasyon sırasında doku reseksiyonuna bağlı kanamaların sızıntısını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Diğer hemostatik işlemlerin elverişli olmadığı durumlarda ZEOCEL Emilebilir Hemostat kullanılabilir. ZEOCEL Emilebilir Hemostat genel cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, plastik cerrahi, ortopedi. jinekoloji, üroloji, stomatoloji, travmatoloji ve diğer cerrahi branşları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan bir çok ameliyat tipinde kullanılabilir. Hemostatlar, endoskopik operasyonlar ve dental uygulamalarda olduğu kadar, operasyonlar sırasında tümörlerin alınmasıyla oluşan kavitelerin doldurulmasında da kullanılabilir.